BLS 2.10: Glockenspiel

februari 9, 2010

Sinai

Nadat de Tien Geboden aan het volk Israëls zijn voorgedragen, laat God het donderen en bliksemen en laat hij de bazuinen schallen en de berg roken. Het volk zag het en bleef op afstand staan, zoals het hoort tijdens dit soort spectakels. Ga jij maar even, zeiden ze tegen Mozes. Jij kent Hem een beetje. “Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet zondigt. Het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was.” (Exod. 20:20-21) Lees de rest van dit artikel »

BLS 2.9.4: De Tien Geboden

oktober 13, 2009

Mozes en z'n stenen tafeltjes

Gisteren is wielrenner Frank Vandenbroucke op 34-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longembolie. Hij was op vakantie in Senegal. Wie viert nu ook vakantie in Senegal, was het eerste wat ik dacht. Arme jongen was het tweede wat ik dacht. Lees de rest van dit artikel »

BLS 2.9.3 De Tien Geboden

september 22, 2009

Mozes met de Tien Geboden en een ganzenveer.

De volgende drie van de tien geboden laten zo goed als niets aan duidelijkheid te wensen over. In de Nederlandse Statenvertaling heeft God steeds niet meer dan vier woorden nodig. Enige uitleg achtte hij kennelijk overbodig. Lees de rest van dit artikel »

Mozes Kriebelt

Laat ik de Tien Geboden weer eens oppakken. De eerste drie waren bedoeld om die onzekere God van de Israëlieten te bevestigen in Zijn bestaan. Het waren de geboden van een bange God, een God die Zijn macht hoopt veilig te stellen door te verbieden aan Zijn macht te toornen. Het Vierde Gebod hoort ook nog in dit rijtje thuis. Lees de rest van dit artikel »

Mozes en z'n stenen tafeltjes

Voordat God de mensheid met de Tien Geboden opzadelt, laat hij nog even fijntjes weten dat Hij het was die ervoor gezorgd heeft dat de Israëlieten nu niet meer in slavernij leven. Als om even te benadrukken: met Mij valt niet te spotten, dus wee degene die de nu volgende tien regels ongestraft denkt te kunnen overtreden. Lees de rest van dit artikel »

Mozes bij de berg Sinai

Zoals we in de vorige Bijbel Lees Sessies lazen had God de Israëlieten manna gegeven toen ze om brood vroegen. Maar zoals dat gaat met het eten van droog brood, ook al is het ‘wit als korianderzaad’ en smaakt het naar ‘honingkoek’ (Exod. 16:31), je krijgt er dorst van. Vooral als je het in de woestijn eet. En daar bevindt de vergadering der Israëlieten zich inmiddels. In de woestijn Sin om precies te zijn. En weer begint het volk te morren. Lees de rest van dit artikel »