BLS 2.10: Glockenspiel

februari 9, 2010

Sinai

Nadat de Tien Geboden aan het volk Israëls zijn voorgedragen, laat God het donderen en bliksemen en laat hij de bazuinen schallen en de berg roken. Het volk zag het en bleef op afstand staan, zoals het hoort tijdens dit soort spectakels. Ga jij maar even, zeiden ze tegen Mozes. Jij kent Hem een beetje. “Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet zondigt. Het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was.” (Exod. 20:20-21) Lees de rest van dit artikel »

BLS 2.9.3 De Tien Geboden

september 22, 2009

Mozes met de Tien Geboden en een ganzenveer.

De volgende drie van de tien geboden laten zo goed als niets aan duidelijkheid te wensen over. In de Nederlandse Statenvertaling heeft God steeds niet meer dan vier woorden nodig. Enige uitleg achtte hij kennelijk overbodig. Lees de rest van dit artikel »

Mozes en z'n stenen tafeltjes

Voordat God de mensheid met de Tien Geboden opzadelt, laat hij nog even fijntjes weten dat Hij het was die ervoor gezorgd heeft dat de Israëlieten nu niet meer in slavernij leven. Als om even te benadrukken: met Mij valt niet te spotten, dus wee degene die de nu volgende tien regels ongestraft denkt te kunnen overtreden. Lees de rest van dit artikel »

Mozes bij de berg Sinai

Zoals we in de vorige Bijbel Lees Sessies lazen had God de Israëlieten manna gegeven toen ze om brood vroegen. Maar zoals dat gaat met het eten van droog brood, ook al is het ‘wit als korianderzaad’ en smaakt het naar ‘honingkoek’ (Exod. 16:31), je krijgt er dorst van. Vooral als je het in de woestijn eet. En daar bevindt de vergadering der Israëlieten zich inmiddels. In de woestijn Sin om precies te zijn. En weer begint het volk te morren. Lees de rest van dit artikel »

Hemelvaart

mei 21, 2009

Jezus wil niet starten.
Die ochtend had Jezus startproblemen.

In de Bijbel volgens Molovich leest ondergetekende de bijbel van kaft tot kaft.

It's raining manna, hallelujah, it's raining manna!

Nadat God zijn volk door de Schelfzee heeft geleid en liet hij de Egyptenaren een fijne verdrinkingsdood liet sterven, deed Mozes wat elk zinnig mens zou doen: hij zette een lied in. Geen lied waar je het songfestival mee zou winnen, denk ik, want een duidelijke opbouw (couplet, refrein, couplet, refrein, brug, refrein en nogmaals refrein) moet het ontberen. Hoewel, dat zeg ik nu wel. Er hebben de laatste jaren natuurlijk wel vaker onorthodoxe liederen gewonnen. Lees de rest van dit artikel »