BLS 2.9.2: De Tien Geboden (2)

augustus 25, 2009

Mozes Kriebelt

Laat ik de Tien Geboden weer eens oppakken. De eerste drie waren bedoeld om die onzekere God van de Israëlieten te bevestigen in Zijn bestaan. Het waren de geboden van een bange God, een God die Zijn macht hoopt veilig te stellen door te verbieden aan Zijn macht te toornen. Het Vierde Gebod hoort ook nog in dit rijtje thuis.

4. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen
Waarom hier zoveel waarde aan wordt gehecht, weet ik niet. Zoals bekend heeft God de wereld met alles erop en eraan in zes dagen geschapen en rustte hij de zevende dag uit. Kennelijk heeft Hij dat ritme in alle dagen die daarna kwamen tot nu toe ook volgehouden. (Hoewel dat natuurlijk maar de vraag is. Zo gaan er geruchten dat Hij een paar decennia geleden definitef het bijltje erbij neergelegd heeft. Jullie zoeken het maar uit, zou Hij gezegd hebben, waarna Hij met de noorderzon is vertrokken naar gerieflijker oorden.)

Maar goed, toen God de Tien Geboden citeerde, was Hij nog volop aan het werk. Weinig mensen weten dit, maar ook nadat God de schepping voltooid had, bleef Hij zes dagen per week werken. Zijn schepping had onderhoud nodig. Ik las onlangs over een verhaal van Kees van Kooten (het verhaal zelf heb ik helaas nog niet gelezen) waarin hij een of ander meubelstuk ging maken. Vanaf het begin zat hij fout. Maar in plaats van opnieuw te beginnen, probeerde hij zijn fouten recht te zetten met rare koppelstukjes. Het resultaat leek nergens op.

Hetzelfde was een beetje met de schepping het geval. Die was helemaal niet zo volmaakt als sommigen ons willen doen geloven. Zoals u wellicht weet, staat mevrouw Molovich op het punt van bevallen (nog een weekje tot de uitgerekende datum). Wat ons precies te wachten staat, daar kunnen wij ons nog geen voorstelling van maken. Maar ik weet inmiddels wel dat de menselijke bevalling van rare aanpassingen aan elkaar hangt. Zo moet de baby, om maar iets te noemen, twee maal zijn hoofd een kwartslag draaien, wil hij door die nauwe gang, langs het schaambeen scherend, naar buiten kunnen komen. Dat vindt iedereen geweldig, dat die baby dat kan, maar ik denk dan: had er niet iets anders verzonnen kunnen worden. Het pleit, vind ik, wel tegen de evolutie. Want die had daar volgens mij wel wat op gevonden. De menselijke bevalling is duidelijk het werk van een prutser. (We zouden daarom ook liever van unintelligent design mogen spreken. Of misschien was het design wel goed, de uitvoering is in ieder geval verricht door iemand met twee linkerhanden.)

Gevolg van al dat prustwerk was dat God zes dagen per week moest blijven werken en dat ook van ons eiste. Opdat wij de zevende dag geheel en al aan Hem kunnen wijden. Maar inmiddels schijnt God dus op een eeuwig durende sabbatical te zijn.

5. Eer uw vader en uw moeder

U snapt dat ik dit gebod, sinds ik weet dat ik vader word, een zeer belangrijk gebod vind. Voor zover ik kan overzien, bestaan er geen mensen die hun ouders niks kwalijk nemen. Elk kind heeft ergens een tik van zijn ouders meegekregen. Ik probeer me niet al te veel illusies te maken. Ik ga een individu op aarde zetten. (Of beter gezegd: mijn lief gaat dat doen, ik heb mijn werk reeds gedaan en mag, net als God, achterover gaan leunen. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik ben een moderne man. Ik zal mijn vrouw steunen waar ik kan, haar hand vasthouden, haar rug recht houden, dat soort dingen, maar zij moet het zware werk doen.) En dat individu gaan wij met alles wat wij weten wegwijs maken in dit toch vrij ingewikkelde leven op deze vrij ingewikkelde aarde. Wij zullen dingen goed doen, wij zullen dingen fout doen. De foute dingen zullen ons nagedragen worden, de goede hopelijk ook. Ik hoop dat hij zijn vader en zijn moeder zal eren, zij het niet overdreven. Kinderen die tot op gevorderde leeftijd hun ouders eren alsof het goden zijn, dat is ook niet gezond. Er moet wat wrijving zijn, er moeten wat mogelijkheden tot verzet geschapen worden. Maar ook weer niet overdreven veel. Het is een kwestie van balanceren. Wij zullen ons best doen met alles wat wij in ons hebben.

4 Reacties to “BLS 2.9.2: De Tien Geboden (2)”

 1. w said

  Edit: “toen God de Tien Geboden citeerden”

 2. Jaah, typ ik de w van mijn naam in hit ik blijkbaar enter, zo makkelijk is reageren hier! Ik kan het iedereen aanbevelen. Vooral op een post als deze, met voor elk wat wils. Tip Max, straks in het ziekenhuis (of zijn jullie thuisbevallers?), NIET naar de weeënmonitor kijken en denken dat het wel meevalt! Eigenlijk helemaal niets doen en niets zeggen, maar ook niet weggaan.

 3. Molovich said

  Bedankt. Voor de edit en voor de tip. (Wij zijn inderdaad ziekenhuisbevallers – of wij… wij…, dat voelt zo als pronken met andermans veren, nu ja: wij dan maar. Maar ik wist eerlijk gezegd niet eens dat er een weeënmonitor bestond. Wat ik heb geleerd bij de zwangerschapsgymnastiek is hoe ik rugweepijnen kan verlichten en hoe ik de rug van mijn vrouw recht kan houden wanneer het persen z’n aanvang neemt.)

 4. cole said

  Kinderen baren is serious shit, dus minder geschikt voor PF-lolligheden; post-partum, als alles goed is met moeder, zoon en op de laatste plaats: vader, vernemen wij graag eens uw observaties over de post-modern-vaderlijke bijdrage aan dit proces.

  Toch voel ik de behoefte prematuur te reageren op uw openbare belijdenis in V: Is de BLS uiteindelijk de grote opmaat voor uw laatste zin:
  Wij zullen ons best doen met alles wat wij in ons hebben.
  Is dit uw doop(sel)vervanging?

  Met dank aan de gemeente Driessen voor zijn indringende, minder moderne, doopformulier: (bekorte versie)

  Vermaning aan de Ouders

  Gij God, die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met den zondvloed gestraft hebt, en den gelovigen Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard; Gij, die den verstokten Farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelke de Doop beduid werd; wij bidden U, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadiglijk wilt aanzien.

  gij vader des kinds, hebt gehoord, dat de Doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen; daarom moeten wij hem tot dat einde, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde, dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden:

  Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekent, dat zij behoren gedoopt te wezen?

  Zoo ja, Ten andere, of gij de leer, die in het Oude Testament des geloofs begrepen is, niet bekent, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen?

  Zoo ja, Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader zijt, in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen onderwijzen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: