BLS 2.10: Glockenspiel

februari 9, 2010

Sinai

Nadat de Tien Geboden aan het volk Israëls zijn voorgedragen, laat God het donderen en bliksemen en laat hij de bazuinen schallen en de berg roken. Het volk zag het en bleef op afstand staan, zoals het hoort tijdens dit soort spectakels. Ga jij maar even, zeiden ze tegen Mozes. Jij kent Hem een beetje. “Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet zondigt. Het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was.” (Exod. 20:20-21) Lees de rest van dit artikel »