BLS 2.9.3 De Tien Geboden

september 22, 2009

Mozes met de Tien Geboden en een ganzenveer.

De volgende drie van de tien geboden laten zo goed als niets aan duidelijkheid te wensen over. In de Nederlandse Statenvertaling heeft God steeds niet meer dan vier woorden nodig. Enige uitleg achtte hij kennelijk overbodig. Lees de rest van dit artikel »