Wilders ontleed, een eerste aanzet

november 5, 2009

Wilders fronst

Is Geert Wilders een racist dan wel een rechts-extremist? Ja, schijnen een aantal wetenschappers in al hun wijsheid te hebben besloten. Ja, zegt ook Harry de Winter. Vervang het woord moslims maar door joden en je ziet meteen wat voor fascistisch vlees je in de kuip hebt.

Wat Harry de Winter nu bij Wilders probeert, werkt volgens mij niet. Dat komt doordat Wilders de islam niet als religie zit, maar als ideologie. En moslims niet als een etnische minderheid, maar als aanhangers van die ideologie. Vervang het woord ‘islam’ in de zin ‘de islam is een fascistische ideologie’ maar eens door ‘jodendom’ en De Winters poging loopt al mank. Tenzij je van mening bent dat de joden een fascistische religie aanhangen.

Als je Wilders in een politiek referentiekader wilt plaatsen, dan moet je volgens mij naar republikeins Amerika kijken. Zijn afkeer van de culturele elite, van intellectuelen en van journalisten is afkomstig uit de koker van Richard Nixon. Sinds Nixon varen de republikeinen wel bij hun anti-elitetactiek. Reagan en Bush Jr. hebben daar ook met veel succes gebruik van gemaakt.

Omdat Wilders de islam beschouwt als een ideologie en niet als een religie, kun je zijn strijd ertegen, denk ik, het beste vergelijken met het anti-communisme van Joseph McCarthy en consorten. Zoals McCarthy niet geloofde in gematigde communisten, gelooft Wilders niet in gematigde moslims. Een gematigde moslim doet alleen maar alsof hij gematigd is, om ons om de tuin te leiden. Takiyya, schijnt dat te heten, de catch-22 van de islam.

Oorspronkelijk was takiyya een leerstuk dat moslims toestemming gaf hun geloof in het geheim te belijden wanneer ze zich in een anti-islamitische omgeving begaven. Tegenwoordig wordt het begrip een tikkie ruimer opgevat en zou het moslims de mogelijkheid geven tegen niet-moslims onwaarheden te spreken. Moslims die zeggen dat ze niet de noodzaak zien om overspelige vrouwen te stenigen, die zeggen dat alleen maar om ons, vreedzame democraten, in slaap te sussen. Zodra ze eenmaal de macht hebben, werpen ze hun gematigde maskers af en pakken ze het zwaard om onze ongelovige hoofden af te hakken.

Een gematigde moslim, zo gelooft Wilders, is een contradictio in terminis. De islam moet met wortel en al uit de Nederlandse klei getrokken worden. De islam is namelijk een fascistische ideologie en de islamieten in Nederland zijn erop uit om onze democratie omver te werpen. Voor Wilders is het de vraag hoe je een tolerante samenleving wil beschermen tegen krachten die tegen die tolerantie gekant zijn. Het is de paradox van de onverdraagzaamheid die Karl Popper, zo weet ik van horen zeggen, reeds ontleedde in zijn boek over De open samenleving en haar vijanden:“Indien we onbeperkte verdraagzaamheid zelfs uitstrekken tot diegenen die onverdraagzaam zijn, als we niet bereid zijn een verdraagzame samenleving te verdedigen tegen de woedende aanvallen der onverdraagzamen, dan zullen de verdraagzamen vernietigd worden, en verdraagzaamheid met hen.” Aangezien Wilders de islam als fundamenteel onverdraagzaam ziet, acht hij het juist de plicht van de verdraagzamen hiertegen ten strijde te trekken. Vandaar het woord ‘vrijheid’ in Partij van de Vrijheid. Die vrijheid wordt namelijk bedreigd en Wilders wenst haar met alle mogelijke middelen te beschermen. Dan is het toegestaan de koran te verbieden en Islamitische scholen te sluiten.

Met eenzelfde overbezorgde argumentatie trok McCarthy destijds ten strijde tegen het communisme, dat immers een bedreiging was voor de open samenleving die Amerika was. Net als McCarthy, wiens angst voor het communisme tot een ware heksenjacht leidde, slaat Wilders door in het determineren van de vijand. Wat hij vergeet is dat ook moslims mensen zijn en dat mensen een stuk minder rigide in elkaar zitten dan hij denkt. Net als elk mens wil ook een in Nederland levende moslim liever nu simpelweg gelukkig in de Dapperstraat zijn dan straks op het Allah Akbarplein. Uitzonderingen daar gelaten. Maar het is mijns inziens zaak een poging te doen die uitzonderingen hierheen te halen en niet om de rest daarheen te jagen.

Het idee van de superioriteit van het vrije westen en zijn afkeer tegen cultuurrelativsme heeft Wilders gepakt van de neoconservatieven. Maar anders dan Bush Jr. en de zijnen, is Wilders een typische isolationist. De neocons wilden heel de wereld westers maken, Wilders is iets minder ambitieus. Hij wil Nederland beschermen tegen invloeden van buitenaf. De grenzen moeten dicht. Vluchtelingen dienen opgevangen te worden in de eigen regio en oorlogen vechten ze zelf maar uit. Wat de rest van de wereld doet, moet de rest van de wereld vooral zelf weten, zo lang ze ons landje er maar niet mee lastig vallen.

En tot slot denk ik dat Wilders het harde polariserende karakter van zijn optredens ook van de Amerikaanse republikeinen heeft afgekeken. Schuw geen persoonlijke beschuldigingen, speel het hard, maak een vijand van de ander, overdrijf waar nodig en zet je af tegen de heersende elite die er op uit is zichzelf te verrijken en daarbij enkel oog heeft voor luidruchtige minderheden en zo de zwijgende meerderheid uit het oog verliest.

Wat mij betreft kan die hele Wilders en z’n partijtje niet hard genoeg aangepakt worden, maar door hem een racist, een fascist of een rechts-extremist te noemen, schiet de verdediging enkel in zijn eigen voet.

Advertenties

8 Reacties to “Wilders ontleed, een eerste aanzet”

 1. efce said

  Uitstekend stuk! Zomaar een analyse zonder hysterie maar met historisch inzicht en echte argumenten en zo, daar worden we tav dit onderwerp hier te lande niet vaak mee verwend.

 2. Dag Max,
  Een uitstekend stuk inderdaad. Ik heb er op mijn site nog dit over gezegd:
  Max Molovich heeft op Chimsky een interessant stuk over Wilders geschreven. Wilders is geen fascist of racist, luidde zijn slotconclusie, maar we moeten ons met hand en tand tegen de ideeën van Wilders blijven verzetten. Daar ben ik het mee eens.
  Wat is een fascist? Een Mussolini-aanhanger?
  Wat is een racist? Is een antisemiet ook een racist? Een antimoslimschreeuwer?
  Wilders’ ideeën lijken enigszins op de ideeën van Mussolini, dat kun je wel zeggen, en of je zijn antimoslimgeschreeuw nu racistisch noemt of iets anders… Racisme is ook maar een woord.
  Ik deel Wilders’ hekel aan de islam, maar ik voeg daaraan toe dat ik een hekel heb aan alle vormen van religie. Ik ben voor een strikte scheiding van kerk en staat, en ik sta aan de zijde van de staat in deze, maar iedereen mag best geloven in de elfjes. U mag er zelfs optochten voor houden en kerkdiensten en er speciale hoedjes en ooglapjes voor opdoen. U mag alles zeggen en denken wat u wilt. Dat mag ik ook.
  Moslimscholen sluiten? Graag, maar dan ook katholieke en christelijke scholen dicht. Of althans, ze bedruipen zichzelf maar, want de staat betaalt daar niet meer aan mee. Zo zou het gaan als ik de baas was in Nederland.
  Wat zou er gebeuren als Geert minister-president werd en de meerderheid van de stemmen in de Tweede Kamer zou hebben?
  Hij zou bijvoorbeeld die hoofddoekjesbelasting gaan heffen, want onze straten en pleinen worden er zo door vervuild. Nietwaar, precies zoals hij het zei tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Een katholiek meisje mag best een hoofddoekje omdoen, maar een islamitisch meisje moet daarvoor 1000 euro aftikken (dat laatste woord heb ik ook niet verzonnen, dat heeft Wilders verzonnen).
  Hoe wil hij dat controleren? Dat moet de politie doen, neem ik aan. Die moet een meisje met een hoofddoek om aanhouden en vragen naar haar vergunning. Het meisje zegt dan natuurlijk: ‘Ik heb geen vergunning, en ik heb ook geen vergunning nodig, meneer.’
  De agent: ‘Maar u bent toch een moslimmeisje?’
  Meisje (zoals ik haar zou aanraden): ‘Dat weet u niet, en dat ga ik u ook niet vertellen. Arresteer mij maar, breng mij voor de rechter!’
  Zo’n maatregel houdt dus niet over. Hij houdt pas over als je een moslimster draagt, nietwaar? Dan moeten overigens de heren ook een moslimster gaan dragen, want man en vrouw zijn gelijk in dit prachtige Nederland.
  Zou dit zijn wat hij wil?

 3. ziezo said

  Lang verhaal. Luister maar eens naar George Little River. Die vat het nog net wat beter samen. The soundless cure comes. En zo is het maar net. Al dat gestress over niks. Boeie! Het ligt allemaal in jezelf.

 4. Ik geloof dat u mijn nummer niet geheel begrijpt Ziezo.

 5. matxil said

  Ik ben het er mee eens dat het averechts werkt om Wilders continu een racist/fascist te noemen. Om de een of andere bizarre reden schijnt dat juist in zijn voordeel te werken. Sterker nog, de man zoekt moedwillig zijn woorden zo uit om dit soort titels uit te lokken.
  Toch ben ik het niet met je gehele analyse eens. De vergelijking moslims/joden is wel degelijk legitiem, want is uiteindelijk niet ieder geloof een (meestal intolerant, ondemocratisch) systeem van dogmas, oftewel een ideologie? Het truukje “ik ben geen racist want islam is geen ras” is ook nogal slap. Racisme heeft een ruimere betekenis dan alleen puur het beoordelen op ras. Misschien is “xenofobie” een beter woord.
  Waar Wilders door de mand valt is juist omdat hij gelijk heeft dat er wel degelijk een probleem is met bepaalde immigranten, en dat de islam daar wel degelijk een negatieve invloed bij heeft. Als het hem serieus was, zou hij met een serieuze, realistische aanpak komen, in plaats van de populistische, xenofobe en suggestieve ophitserij waar ie nu mee bezig is.
  Maar verder vind ik de vergelijking met de communisten-heksenjacht van McCarthy erg goed gevonden, en zeker waard om vaker te herhalen.

 6. Hannibal said

  De analyse op zich vind ik wel goed, alleen mis ik naar het einde toe het historische perspectief van de Fortuyn-revolte. Ik besef heel goed dat de ruimte hier in essentie beperkt is, en dat je er niet alles bij kunt slepen. Maar het is relevant vanaf het punt dat je het polariserende karakter van Wilders´ aanpak gaat bespreken.

  De Fortuyn-revolte was het eerste moment dat de onvrede met de consensus-aanpak van de Nederlandse politieke elite breed aan de oppervlakte kwam. De paarse kabinetten (die de facto faalden hun gedeelde ideologische punten door te voeren) lieten zien dat in economische zin, politiek Nederland alleen nog komma´s verschoof. Fortuyn was als katalysator een fenomeen van onverdachte snit, aangezien hij als persoonlijkheid ook een exponent van paars had kunnen zijn.
  Waar ik naar toe wil, is dat de onvrede een persoon zoekt als focus om de onvrede te kanaliseren. Tegelijkertijd liet de afloop van het LPF-verhaal zien, dat de gevestigde politiek geen lering had getrokken uit de Fortuyn-revolte door sluipenderwijs haar oude praktijken weer op te pakken. Die breed gedragen constatering valt samen met de opkomst van Wilders, en het voor velen verrassende resultaat in 2006.
  Wat niet zo vaak benoemd wordt, is dat Wilders in zekere zin een gevangene is van het proces waarin hij zit. Zijn achterban is van het type dat, als iets niet wordt opgepakt na het uitspreken van een opinie, niet op zoek gaat naar nieuwe, andere of betere argumenten, maar harder gaat praten, omdat men er vanuit gaat dat men niet goed gehoord is (ipv verstaan). Ooit iemand zonder talenkennis gezien die in het buitenland in een winkel iets duidelijk moet maken?? Wijzen, en vooral: nadrukkelijker praten (Vaak in het Nederlands.)! Dit is ook kenmerkend voor de Wilders-aanpak, waarmee hij vooral zijn achterban laat zien dat hij begrijpt wat hun wensen zijn. Zo zouden ze het zelf ook hebben gedaan!
  Wat ik hierboven schets, is mijns inziens niet alleen een verklaring voor de harde polarisatie vanuit de PVV. Het is ook een vooruitwijzing naar wat we kunnen verwachten als de PVV faalt (of als Wilders wordt vermoord, inderdaad), zonder dat daar een als authentiek ervaren politieke reden voor is.
  De PVV is in de peilingen groter dan de LPF ooit geweest is. Volgens Maurice de Hond zit de partij dicht tegen haar maximum potentieel aan. Dat is opvallend, maar wat nog meer zou moeten opvallen, is dat het PVV-potentieel een heel stuk hoger ligt dan dat van de LPF, ooit. Daaruit moet je concluderen, dat de groep ontevreden mensen die zich door traditionele partijen niet voldoende vertegenwoordigd zien, de afgelopen tien jaar sterk gegroeid is. Dat zou te denken moeten geven.

 7. Molovich said

  Mijn bedoeling met deze analyse was om eens een ander referentiekader te bieden dan die godverdomse Tweede Wereldoorlog. En ook om eens niet met Professor Pim aan te komen zetten. Het is waar dat zowel Wilders als Fortuyn het grootste deel van hun succes te danken hebben aan een electoraat dat ontevreden is met de zogenaamde traditionele partijen. Wilders belangrijkste tactiek is om zichzelf voortdurend buiten de gevestigde orde te plaatsen. Fortuyn deed dat denk ik ook.

  Maar Fortuyn stond volgens mij meer in een libertarische traditie, Wilders in een isolationistische. Maar daar zou eens een kenner wat over moeten zeggen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: