2.6 It’s raining manna, hallelujah!

mei 12, 2009

In de Bijbel volgens Molovich leest ondergetekende de bijbel van kaft tot kaft.

It's raining manna, hallelujah, it's raining manna!

Nadat God zijn volk door de Schelfzee heeft geleid en liet hij de Egyptenaren een fijne verdrinkingsdood liet sterven, deed Mozes wat elk zinnig mens zou doen: hij zette een lied in. Geen lied waar je het songfestival mee zou winnen, denk ik, want een duidelijke opbouw (couplet, refrein, couplet, refrein, brug, refrein en nogmaals refrein) moet het ontberen. Hoewel, dat zeg ik nu wel. Er hebben de laatste jaren natuurlijk wel vaker onorthodoxe liederen gewonnen.

In het lied bezingen Mozes en de zijnen hun glorieuze Heer die zo aardig is geweest hen uit de slavernij te bevrijden en hun voormalige slavendrijvers weg te spoelen. “Hij is mijn God”, zingen ze, “Hem verheerlijk ik, de God mijns vader, Hem prijs ik.” God heeft zijn volk waar Hij haar wilde hebben. Men is eindelijk overtuigd van Zijn grootheid. Ze zingen dat ze blij zijn dat Hij bereid is hen naar Zijn ‘heilige woonstede’ te begeleiden, het land van melk en honing. Dat moet natuurlijk nog blijken, maar men hoopt natuurlijk dat de wens werkelijkheid wordt door ‘m uit te spreken. Of eigenlijk mogen ze het ook wel zeker weten. Het woord, zo weten de Joden namelijk, is belangrijk. Had God immers niet reeds in Genesis 1:2 het licht geschapen door enkel te zeggen “Er zij licht”? Ja, zo had Hij dat gedaan. Veel later zou Johannes in zijn evangelie zelfs zeggen: “In den beginne was het woord, en het woord was bij God en het woord was God.” (Johannes 1:1-3) God had gezegd dat Hij hen naar het Beloofde Land zou brengen. Je kunt veel van God zeggen, op Zijn woord kun je vertrouwen. Want Hij is het woord.

Overigens weet ik niet zeker of Mozes en de zijnen al op het droge zijn als ze het lied aanheffen. Het muzikale intermezzo lijkt zelfs plaats te vinden nog voordat God de Egyptenaren definitief onder water heeft gedompeld. Want nadat het lied is gezongen, staat er pas dat de Farao definitief verzwolgen wordt door de zee. En terwijl de Schelfzee zich achter hen sluit, lopen de Israëlieten verder over het droge, tussen de twee muren van zeeën door, en heffen nogmaals een lied aan. Ditmaal enkel gezongen door vrouwen, aangevoerd door Mirjam die het gezang met een tamboerijn begeleidt. Dansend en zingend lopen zij langs door de zee met aan weerszijde de watermuren. “Zingt de Here, want Hij is hoog verheven; het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. “(Exod. 15:21)

Vervolgens trekt de hele stoet de woestijn in. Men komt bij een plaats waar geen drinkwater is te vinden. Er is wel water, maar het zij kunnen het niet drinken, ‘omdat het bitter was’. (Exod. 15:23) Ik neem aan dat die bittere smaak erop duidde dat het gevaarlijk was om te drinken. Net als eerder is het volk op slag vergeten waar zij eerder zo blij om waren. Men begint te morren tegen Mozes. Waarop Mozes maar weer God vraagt of Hij het wil oplossen. Wat Hij dan ook doet, door het water lekker zoet te maken. Iedereen weer blij. God heeft echter nog wel wat te zeggen tegen Zijn morrende volk: “Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.” (Exod. 15:26)

Ze zouden het nu wel begrijpen, zul je denken. Heb vertrouwen in je Heer en alles komt goed. Maar nee, men heeft het nog niet begrepen. Men begint een paar dagen later weer te klagen en te morren dat het een aard heeft. Ze gaan zelfs zover dat ze zich weer hardop durven af te vragen waarom Mozes hen niet gewoon bij de Egyptenaren heeft gelaten: “Och, dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten; want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen.” (Exod. 16:3) Altijd maar klagen. En altijd was het vroeger beter, hoe ellendig het toen ook was. Ja, we hadden het niet breed, maar we waren wel gelukkig. En ja, we werden afgeranseld, maar we hadden wel elke avond te eten. Liever geketend te vreten hebben dan hongerig vrij zijn. Dat ze destijds de Here vroegen om hen van die ketenen te bevrijden, zijn ze vergeten. Maar daar had ik het de vorige keer al over. De mens is nu eenmaal gemaakt om ellende te vergeten. Je zou ze de kost moeten geven. En dat moet God ook. En dat doet God ook.

Overigens komt Hij Zijn volk dit keer niet zonder humor te hulp. Hij wrijft het er namelijk even fijntjes in dat Hij goed ziek wordt van dat gejammer. Stelletje verwende kinderen dat het zijn. In Exodus 2 heette het nog dat God ‘de ellende’ van Zijn volk had gezien, dit keer noemt Hij het ‘gemor’. Een fijn woord, dat een en ander in het juiste perspectief zet.

God laat Mozes het woord in een paar zinnen een keer of zes gebruiken: “En morgenochtend zult gij de heerlijkheid des Heren zien, omdat Hij uw gemor tegen de Here heeft gehoord. Want wat zijn wij, dat gij tegen ons mort? (…) Als de Here u in de avond vlees te eten geeft en in de morgen volop brood, omdat de Here het gemor waarmede gij tegen Hem gemord heeft, gehoord heeft – wat zijn wij? Niet tegen ons was uw gemor, maar tegen de Here. En Mozes zeide tot Aäron: Zeg tot de gehele vergadering der Israëlieten: nadert voor het aangezicht des Heren: want Hij heeft uw gemor gehoord. (…) Toen sprak de Here tot Mozes en zeide: Ik heb het gemor der Israëlieten gehoord.” (Exod.16:6-12)

God laat het vervolgens brood regenen, dat de Israëlieten manna noemen. En Hij draagt Zijn volk op om alles op te eten wat ze verzamelen. Maar sommigen zijn zo stom om toch wat te bewaren. Zodat het de volgende dag krioelt van de maden. Dus de volgende dag verzamelen ze wel precies naar behoefte. De zesde dag verzamelen ze, zoals opgedragen, twee porties per persoon. De zevende dag is immers de sabbat en mogen ze niet werken. Mozes zegt dat ze het nu wel kunnen bewaren. Ze doen wat hen gezegd wordt, en inderdaad: nu stinkt het niet en nu zitten er geen maden in het brood.

Hoewel het hen uitdrukkelijk verboden is, gaat een aantal dwazen die zevende dag toch nog op zoek naar brood. Ze vinden het niet. God wordt boos op Mozes. Doe toch verdomme eens een keer precies wat ik zeg. Leren jullie het dan nooit? En Mozes laat z’n kopje hangen, geeft toe dat het een hopeloze zaak is, maar eens zullen ze het leren. Eens zullen ze begrijpen dat Hij alles is wat ze nodig hebben, dat Hij hen altijd in hun behoeften zal voorzien, zolang ze maar op Hem vertrouwen.

Advertenties

3 Reacties to “2.6 It’s raining manna, hallelujah!”

 1. cole said

  Nee, ik weet niet zeker of er in raining Manna ook een modulatie zit.

  Humidity is rising
  Barometer’s getting low
  According to our sources
  The dessert’s the place to go
  Cause’ tonight for the first time
  Just about half past mensa
  For the first time in history
  It’s gonna start raining manna.

  I’m gonna go out
  I’m gonna let myself get
  Absolutely soaking wet.

  Tall blonde dark and lean
  Rough and tough and strong and mean
  God bless Mother Nature
  She’s a single woman too
  She took over heaven
  And she did what she had to do
  She fought every Angel to rearrange the sky
  So that each and every woman
  Could find the perfect guy.

  I feel stormy wheather, moving in about to begin
  Hear the thunder, don’t you loose your head
  Rip off the roof and stay in bed.

  Het raadsel van de Manna schijnt nooit opgelost.
  Een verklaring is Honingdauw: blad- en schildluizensecretie; het kleverig laagje van vele kleine druppeltjes die u aantreft op uw onder de boom geparkeerde auto en zorg draagt voor een snelle vervuiling vanwege zijn plakkerigheid.

 2. Molovich said

  Even de complete tekst van It’s Raining Manna:

  Hi – Hi! We’re your Weather Girls – Ah-huh –
  And have we got news for you – You better listen!
  Get ready, all you lonely girls
  and leave those umbrellas at home. – Alright! –

  Humidity is rising – Barometer’s getting low
  According to all sources, the street’s the place to go
  Cause tonight for the first time
  Just about half-past ten
  For the first time in history
  It’s gonna start raining manna.

  It’s Raining Manna! Hallelujah! – It’s Raining Manna! Amanna!
  I’m gonna go out to run and let myself get
  Absolutely soaking wet!
  It’s Raining Manna! Hallelujah!
  It’s Raining Manna! Every Specimanna!
  Tall, blonde, dark and lean
  Rough and tough and strong and mean

  God bless Mother Nature, she’s a single woman too
  She took off to heaven and she did what she had to do
  She taught every angel to rearrange the sky
  So that each and every woman could find her perfect guy
  It’s Raining Manna! Hallelujah! – It’s Raining Manna! Amanna!
  It’s Raining Manna! Hallelujah!
  It’s Raining Manna! Ame———nnnn!

  I feel stormy weather / Moving in about to begin
  Hear the thunder / Don’t you lose your head
  Rip off the roof and stay in bed

  God bless Mother Nature, she’s a single woman too
  She took off to heaven and she did what she had to do
  She taught every angel to rearrange the sky
  So that each and every woman could find her perfect guy
  It’s Raining Manna! Yeah!

  Humidity is rising – Barometer’s getting low
  According to all sources, the street’s the place to go
  Cause tonight for the first time
  Just about half-past ten
  For the first time in history
  It’s gonna start raining manna.

  It’s Raining Manna! Hallelujah! – It’s Raining Manna! Amanna!
  It’s Raining Manna! Hallelujah! – It’s Raining Manna!

  Bij de tweede keer ‘Humidity is rising’ verandert het ritme. Ik noem dat een brug. Als het een modulatie zou zijn, zou ook de toonsoort moeten veranderen, en dat is, voor zover mijn kennis toereikend genoeg is, hier niet het geval. U kunt een ander hier terugluisteren, ter hoogte van 3 minuut 25:

 3. cole said

  Voor de volledigheid zij nog vermeld dat Geri (Spice Girl) Halliwell voor Bridget Jones een covertje opnam.
  http://tinyurl.com/RainMen is inderdaad helemaal in f-mineur of As-majeur ?

  Ongeschikt als SF-lied, al leek de trend gisteren eerder modulatieloos; inclusief onze lichtende Amsterdamse volkszangers.

  Moldavia, die mannen wil ik graag nog eens terugzien.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: